ข่าวประชุม สัมมนาทั้งหมด

     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๔  วันที่ 16 ธ.ค. 2564 - วันที่ 22 ธ.ค. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕  วันที่ 17 มี.ค. 2565 - วันที่ 23 มี.ค. 2566
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕  วันที่ 27 ม.ค. 2565 - วันที่ 26 ม.ค. 2566
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๔  วันที่ 28 ต.ค. 2564 - วันที่ 27 ต.ค. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๔  วันที่ 25 พ.ย. 2564 - วันที่ 24 พ.ย. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๔  วันที่ 19 ส.ค. 2564 - วันที่ 18 ส.ค. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔  วันที่ 21 ม.ค. 2564 - วันที่ 27 ม.ค. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔  วันที่ 20 พ.ค. 2564 - วันที่ 26 พ.ค. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๔  วันที่ 22 ก.ค. 2564 - วันที่ 21 ก.ค. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔  วันที่ 17 มิ.ย. 2564 - วันที่ 23 มิ.ย. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔  วันที่ 25 มี.ค. 2564 - วันที่ 31 มี.ค. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔  วันที่ 18 ก.พ. 2564 - วันที่ 24 ก.พ. 2565
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 - วันที่ 22 ธ.ค. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๓  วันที่ 20 ต.ค. 2563 - วันที่ 20 ต.ค. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓  วันที่ 19 ส.ค. 2563 - วันที่ 19 ส.ค. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๓  วันที่ 16 ก.ย. 2563 - วันที่ 16 ก.ย. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 - วันที่ 10 มิ.ย. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓  วันที่ 15 ก.ค. 2563 - วันที่ 15 ก.ค. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓  วันที่ 19 พ.ค. 2563 - วันที่ 19 พ.ค. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓  วันที่ 15 เม.ย. 2563 - วันที่ 15 เม.ย. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓  วันที่ 26 ก.พ. 2563 - วันที่ 26 ก.พ. 2564
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่ 21 ม.ค. 2563 - วันที่ 21 ม.ค. 2564
     ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนิสิตฯ  วันที่ 18 ธ.ค. 2562 - วันที่ 19 ธ.ค. 2562
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒  วันที่ 17 ธ.ค. 2562 - วันที่ 17 ธ.ค. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  วันที่ 21 พ.ย. 2562 - วันที่ 19 พ.ย. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  วันที่ 11 ต.ค. 2562 - วันที่ 15 ต.ค. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  วันที่ 17 ก.ย. 2562 - วันที่ 17 ก.ย. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ 25 ก.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.ค. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  วันที่ 9 ก.ค. 2562 - วันที่ 9 ก.ค. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  วันที่ 14 มิ.ย. 2562 - วันที่ 15 มิ.ย. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  วันที่ 22 พ.ค. 2562 - วันที่ 20 พ.ค. 2563
     คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  วันที่ 29 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  วันที่ 18 เม.ย. 2562 - วันที่ 17 เม.ย. 2563
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒  วันที่ 20 มี.ค. 2562 - วันที่ 1 ม.ค. 2563
     ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 25 เม.ย. 2561 - วันที่ 8 พ.ค. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑  วันที่ 18 เม.ย. 2561 - วันที่ 18 เม.ย. 2562
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑  วันที่ 14 มี.ค. 2561 - วันที่ 14 มี.ค. 2562
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑  วันที่ 14 ก.พ. 2561 - วันที่ 14 ก.พ. 2562
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐  วันที่ 20 ธ.ค. 2560 - วันที่ 20 ธ.ค. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐  วันที่ 15 พ.ย. 2560 - วันที่ 15 พ.ย. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐  วันที่ 16 ต.ค. 2560 - วันที่ 16 ต.ค. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 19 ก.ย. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  วันที่ 15 ส.ค. 2560 - วันที่ 15 ส.ค. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  วันที่ 18 ก.ค. 2560 - วันที่ 18 ก.ค. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 20 มิ.ย. 2561
     โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  วันที่ 24 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ 18 เม.ย. 2560 - วันที่ 18 เม.ย. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่ 15 มี.ค. 2560 - วันที่ 15 มี.ค. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่ 15 ก.พ. 2560 - วันที่ 21 ก.พ. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561
     การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  วันที่ 20 ธ.ค. 2559 - วันที่ 20 ธ.ค. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  วันที่ 22 พ.ย. 2559 - วันที่ 22 พ.ย. 2560
     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 22 พ.ย. 2559 - วันที่ 22 พ.ย. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  วันที่ 27 ก.ย. 2559 - วันที่ 27 ก.ย. 2560
     ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript)  วันที่ 9 ก.ย. 2559 - วันที่ 9 ก.ย. 2559
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  วันที่ 22 ส.ค. 2559 - วันที่ 22 ส.ค. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  วันที่ 26 ก.ค. 2559 - วันที่ 23 ก.ค. 2560
     การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ 7 ก.ค. 2559 - วันที่ 7 ก.ค. 2560
     ประชุม ๘ กรกฎ  วันที่ 4 ก.ค. 2559 - วันที่ 8 ก.ค. 2559
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  วันที่ 21 มิ.ย. 2559 - วันที่ 21 มิ.ย. 2560
     ประชุมสภานิสิตนัดแรก  วันที่ 25 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 พ.ค. 2559
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  วันที่ 17 พ.ค. 2559 - วันที่ 17 พ.ค. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  วันที่ 22 มี.ค. 2559 - วันที่ 22 มี.ค. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันที่ 23 ก.พ. 2559 - วันที่ 23 ก.พ. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ 18 ม.ค. 2559 - วันที่ 18 ม.ค. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๑๒/๒๕๕๘  วันที่ 14 ธ.ค. 2558 - วันที่ 14 ธ.ค. 2559
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๘  วันที่ 17 พ.ย. 2558 - วันที่ 17 พ.ย. 2559
     ประชุมถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมกลาง  วันที่ 20 ต.ค. 2558 - วันที่ 20 ต.ค. 2559
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  วันที่ 19 ต.ค. 2558 - วันที่ 19 ต.ค. 2559
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ๘/๒๕๕๘  วันที่ 22 ก.ย. 2558 - วันที่ 30 ก.ย. 2558
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ๙/๒๕๕๘  วันที่ 22 ก.ย. 2558 - วันที่ 30 ก.ย. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๘/๒๕๕๘  วันที่ 24 ส.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ๗/๒๕๕๘  วันที่ 21 ส.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๗/๒๕๕๘  วันที่ 20 ก.ค. 2558 - วันที่ 28 ก.ค. 2558
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๖/๒๕๕๘  วันที่ 20 ก.ค. 2558 - วันที่ 29 ก.ค. 2558
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ๕/๒๕๕๘  วันที่ 23 มิ.ย. 2558 - วันที่ 26 มิ.ย. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๖/๒๕๕๘  วันที่ 23 มิ.ย. 2558 - วันที่ 30 มิ.ย. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๕/๒๕๕๘  วันที่ 20 พ.ค. 2558 - วันที่ 22 พ.ค. 2558
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๔/๒๕๕๘  วันที่ 18 พ.ค. 2558 - วันที่ 30 พ.ค. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๔/๒๕๕๘  วันที่ 27 เม.ย. 2558 - วันที่ 1 พ.ค. 2558
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๓/๒๕๕๘  วันที่ 22 เม.ย. 2558 - วันที่ 1 พ.ค. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๓/๒๕๕๘  วันที่ 24 มี.ค. 2558 - วันที่ 27 มี.ค. 2558
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๒/๒๕๕๘  วันที่ 23 มี.ค. 2558 - วันที่ 31 มี.ค. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๒/๒๕๕๘  วันที่ 25 ก.พ. 2558 - วันที่ 5 มี.ค. 2558
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย ๑/๒๕๕๘  วันที่ 24 ก.พ. 2558 - วันที่ 28 ก.พ. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๑/๒๕๕๘  วันที่ 21 ม.ค. 2558 - วันที่ 30 ม.ค. 2558
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๑๑/๒๕๕๗  วันที่ 23 ธ.ค. 2557 - วันที่ 31 ธ.ค. 2557
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๑๑/๒๕๕๗  วันที่ 23 ธ.ค. 2557 - วันที่ 31 ธ.ค. 2557
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๑๐/๒๕๕๗  วันที่ 25 พ.ย. 2557 - วันที่ 28 พ.ย. 2557
     ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๙/๒๕๕๗  วันที่ 28 ต.ค. 2557 - วันที่ 31 ต.ค. 2557
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๙/๒๕๕๗  วันที่ 28 ต.ค. 2557 - วันที่ 31 ต.ค. 2557
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๘/๒๕๕๗  วันที่ 21 ต.ค. 2557 - วันที่ 30 ต.ค. 2557
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๘/๒๕๕๗  วันที่ 23 ก.ย. 2557 - วันที่ 26 ก.ย. 2557
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๗/๒๕๕๗  วันที่ 22 ก.ย. 2557 - วันที่ 26 ก.ย. 2557
     ประชุมชี้แจงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  วันที่ 1 ก.ย. 2557 - วันที่ 15 ก.ย. 2557
     ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  วันที่ 26 ส.ค. 2557 - วันที่ 4 ก.ย. 2557
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 6/2557  วันที่ 22 ก.ค. 2557 - วันที่ 27 ก.ค. 2557
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๕/๒๕๕๗  วันที่ 21 ก.ค. 2557 - วันที่ 27 ก.ค. 2557
     ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 5/2557  วันที่ 25 มิ.ย. 2557 - วันที่ 27 มิ.ย. 2557
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 4/2557  วันที่ 23 มิ.ย. 2557 - วันที่ 27 มิ.ย. 2557
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 4/2557  วันที่ 27 พ.ค. 2557 - วันที่ 30 พ.ค. 2557
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 3/2557  วันที่ 21 พ.ค. 2557 - วันที่ 29 พ.ค. 2557
     รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 2/2557  วันที่ 21 เม.ย. 2557 - วันที่ 24 เม.ย. 2557
     ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.  วันที่ 29 ม.ค. 2557 - วันที่ 13 ก.พ. 2557