ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2  วันที่ 10 เม.ย. 2567 - วันที่ 10 พ.ค. 2567
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  วันที่ 9 เม.ย. 2567 - วันที่ 27 ต.ค. 2568
ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๓ เม.ย. ๒๕๖๖-๓ เม.ย. ๒๕๖๗)  วันที่ 9 เม.ย. 2567 - วันที่ 31 พ.ค. 2567
ประกาศรับสมัครนิสิตต้นแบบ กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๗  วันที่ 5 เม.ย. 2567 - วันที่ 26 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 4 เม.ย. 2567 - วันที่ 4 เม.ย. 2572
ตำแหน่งงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567  วันที่ 1 เม.ย. 2567 - วันที่ 30 เม.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ ๒ และ ๓  วันที่ 26 มี.ค. 2567 - วันที่ 26 เม.ย. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567  วันที่ 24 ก.พ. 2567 - วันที่ 30 พ.ย. 2567


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม