ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 24 พ.ย. 2566 - วันที่ 29 พ.ย. 2566
ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566  วันที่ 1 พ.ย. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 24 พ.ย. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รายใหม่)  วันที่ 23 พ.ย. 2566 - วันที่ 29 ธ.ค. 2566
การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566  วันที่ 15 พ.ย. 2566 - วันที่ 15 ก.พ. 2567
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาค ข.) ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 9 พ.ย. 2566 - วันที่ 6 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2566 (รายใหม่)  วันที่ 2 พ.ย. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2566  วันที่ 1 พ.ย. 2566 - วันที่ 29 ธ.ค. 2566


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม