ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript)
รายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript)
วันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติ (ห้อง๒๐๔) ชั้น ๒ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 11:56
เอกสารแนบ    คู่มือการใช้งานระบบโครงการกิจกรรม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ก.ย. 59
รูปภาพแนบ