การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13:15
เอกสารแนบ    1576563474_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ธ.ค. 62
รูปภาพแนบ