นศท./การทหาร

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     แบบคำร้องทั่วไป เรื่อง นักศึกษาวิชาทหาร ขออนุญาตลาฝึกวิชาทหาร (รด.)      วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08:36
     แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการนำปลดเป็นทหารกองหนุน      วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08:34
     แบบฟอร์มบัญชีจำหน่ายยอด นศท.ที่เข้ารับการฝึกประจำวัน      วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:34
     แบบฟอร์มขอรอรับสิทธินักศึกษาวิชาทหาร      วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:21
     ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการนำปลดเป็นทหารกองหนุน      วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:15
     แบบฟอร์มใบสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (แบบ รด.1)      วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:12
     แบบฟอร์มขออนุญาตลาฝึกวิชาทหาร (กรณีติดเรียน/ติดสอบ/ไปแข่งขันกีฬา)      วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:04
     แบบฟอร์มขออนุญาตย้ายผลัดฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 4-5      วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:37
     แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5 (แบบ รด.2)      วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:55