การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 18:02
เอกสารแนบ    1576563265_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ธ.ค. 62
   แบบฟอร์ม เรื่อง แจ้งให้ทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุม ส่วนที่ ๔   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุม ส่วนที่ ๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุม ส่วนที่ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 60
   ระเบียบวาระการประชุม ส่วนที่ ๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 60
รูปภาพแนบ