ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด การประชุมนโยบาย: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๑) ชั้น ๒

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL เอกสารผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิต
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:53
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ