ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขอผ่อนผันการเรียกระดมพล


1. เลือกงาน "การทหาร" และคลิกเลือกเมนู "บันทึกข้อมูล และพิมพ์เอกสารผ่อนผันการเรียกพล"



2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และกดบันทึก



3. เมื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงปุ่ม "พิมพ์ใบคำร้องขอผ่อนผันฯ"



4. คลิ๊กปุ่มเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มขอผ่อนผันฯ



5. นำแบบฟอร์มที่พิมพ์มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต


>>คลิกที่นี่<<
เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ


                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2533 | 2.59MB