โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
รายละเอียด โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต     วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:00
เอกสารแนบ    โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 พ.ค. 60
รูปภาพแนบ