ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนิสิตฯ

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนิสิตฯ
รายละเอียด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนิสิตฯ
(องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม)
ครั้งที่ 3 /2562
ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (ห้อง 213) ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นางสาวนฤมล เสร็จกิจ     วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15:37
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนิสิตฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 ธ.ค. 62
รูปภาพแนบ