การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น ๒
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 22:42
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ก.พ. 60
รูปภาพแนบ