การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
รายละเอียด ารประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58
เอกสารแนบ    1560481174_2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มิ.ย. 62
   1560481174_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มิ.ย. 62
รูปภาพแนบ