ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
URL เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16:57
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ