การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript)
URL
ผู้ประกาศ นาวสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:47
เอกสารแนบ    แบบติดตามความก้าวหน้าระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ต.ค. 59
   คู่มือระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ต.ค. 59
   ใบระเบียนกิจกรรมนิสิต อาณัติ-เหลื่อมศรี   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.ค. 59
   ใบระเบียนกิจกรรมนิสิต สุวิทย์-แสนสุนนท์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.ค. 59
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.ค. 59
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.ค. 59
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.ค. 59
   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต (Activity Transcript) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ก.ค. 59
รูปภาพแนบ