คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ชื่อประชาสัมพันธ์  คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
รายละเอียด คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09:50
เอกสารแนบ    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๗/๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 เม.ย. 62
รูปภาพแนบ