ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒  วันที่ 13 ธ.ค. 2561 - วันที่ 13 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  วันที่ 11 ธ.ค. 2561 - วันที่ 25 ธ.ค. 2561
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)  วันที่ 6 ธ.ค. 2561 - วันที่ 31 ธ.ค. 2561
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561  วันที่ 6 ธ.ค. 2561 - วันที่ 28 ต.ค. 2562
ตำแหน่งงานประจำเดือนธันาวคม พ.ศ. 2561  วันที่ 1 ธ.ค. 2561 - วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 30 พ.ย. 2561 - วันที่ 30 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 29 พ.ย. 2561 - วันที่ 29 ธ.ค. 2561
การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้ลักษณะที่ ๑ (กยศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 29 พ.ย. 2561 - วันที่ 31 ม.ค. 2562


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม