ขยายเวลาการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2564  วันที่ 7 ธ.ค. 2564 - วันที่ 17 ธ.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย" ปีการศึกษา 2564  วันที่ 7 ธ.ค. 2564 - วันที่ 17 ธ.ค. 2564
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 26 พ.ย. 2564 - วันที่ 6 ก.พ. 2565
กำหนดการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 25 พ.ย. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2564
การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 13 พ.ย. 2564 - วันที่ 16 ธ.ค. 2564
การคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 5 พ.ย. 2564 - วันที่ 9 ธ.ค. 2564
ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓- ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔)  วันที่ 28 ต.ค. 2564 - วันที่ 15 ธ.ค. 2564
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564  วันที่ 21 ต.ค. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2564


ไม่มีข้อมูล
รับสมัครตำแหน่งช่างภาพ  วันที่ 23 พ.ย. 2564 - วันที่ 10 ธ.ค. 2564

คลิปกิจกรรม