ประกาศและขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (๑-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๖๐)  วันที่ 22 ต.ค. 2560 - วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 19 ต.ค. 2560 - วันที่ 26 ต.ค. 2560
ตำแหน่งประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 12 ต.ค. 2560 - วันที่ 31 ต.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 29 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
ผลประโยชน์ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ กรอ. (รหัส ๖๐) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน เข้ารับการปฐมนิเทศ และทำสัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 16 ก.ย. 2560 - วันที่ 31 ต.ค. 2560
รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 5 ก.ย. 2560 - วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน The Next Boy/Girl Band  วันที่ 1 ก.ย. 2560 - วันที่ 31 ต.ค. 2560


ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐  วันที่ 16 ต.ค. 2560 - วันที่ 16 ต.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 19 ก.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  วันที่ 15 ส.ค. 2560 - วันที่ 15 ส.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  วันที่ 18 ก.ค. 2560 - วันที่ 18 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 20 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ 18 เม.ย. 2560 - วันที่ 18 เม.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่ 15 มี.ค. 2560 - วันที่ 15 มี.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่ 15 ก.พ. 2560 - วันที่ 21 ก.พ. 2561

คลิปกิจกรรม