เอกสารความรู้ประกอบการบริจาคโลหิต

ลำดับ เอกสารแนบ
1  ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
2  คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
3  แค่คุณให้ คุณก็ได้
4  ได้รับวัคซีนป้องกันโรค บริจาคโลหิตได้หรือไม่
5  การดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
6  โลหิต1ถุงนำไปทำอะไรบ้าง
7  เหตุผลทำไมเราต้องบริจาคโลหิต
8  บริจาคโลหิตให้ชีวิต คุณก็ทำได้
9  ทำไมต้องรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กหลังบริจาคโลหิต
10  เมนูยอดฮิตบำรุงโลหิต
11  ทำไมต้องดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต
12  การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
13  แผ่นพับ-หมู่โลหิตพิเศษ
14  แผ่นพับ-stemcell
15  แผ่นพับ-ไวรัสตับอีกับการบริจาคโลหิต
16  แผ่นพับ-ไวรัสซิกา
17  แผ่นพับ-การบริจาคพลาสมา
18  แผ่นพับ-ทำนายงานกับกรุ๊ปเลือด
19  แผ่นพับ-โลหิตนำไปทำอะไรบ้าง
20  แผ่นพับ-บริจาคพลาสมายาของคนไทย
21  แผ่นพับ-ไวรัสตับอักเสบที่บริจาคโลหิตไม่ได้
22  แผ่นพับ-รู้หรือไม่-ความดัน-เบาหวาน-ไขมัน-บริจาคโลหิตได้
23  แผ่นพับ-ยาเสริมธาตุเหล็กตัวช่วยสำคัญ
24  แผ่นพับ-ข้อควรรู้คัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต
25  แผ่นพับ-บริจาคโลหิตดีอย่างไร
26  แผ่นพับ-รู้หรือไม่-ความดัน-เบาหวาน-ไขมัน-บริจาคโลหิตได้
27  แผ่นพับ-ยาเสริมธาตุเหล็กตัวช่วยสำคัญ
28  แผ่นพับ-ข้อควรรู้คัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต
29  แผ่นพับ-บริจาคโลหิตดีอย่างไร
30  แผ่นพับ-ผลิตภัณฑ์พลาสมาของคนไทย