ข่าวนัดพบนิสิตทั้งหมด

     การส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตและบุคลากรที่เกิดจากอุบัติเหตุ  วันที่ 19 มี.ค. 2563 - วันที่ 30 เม.ย. 2563
     1  วันที่ 27 พ.ย. 2562 - วันที่ 27 พ.ย. 2562
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 17 มกราคม 2562 "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"  วันที่ 2 ม.ค. 2562 - วันที่ 17 ม.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 ธ.ค. 2561 - วันที่ 28 ม.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี โครงการหอพักเทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ก.ย. 2561 - วันที่ 24 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ก.ย. 2561 - วันที่ 12 ก.ย. 2561
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย (คุณต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - วันที่ 1 ม.ค. 2561
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - วันที่ 1 ม.ค. 2561
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - วันที่ 1 ม.ค. 2561
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2560)  วันที่ 1 พ.ย. 2560 - วันที่ 22 พ.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 5 ตุลาคม 2560)  วันที่ 5 ต.ค. 2560 - วันที่ 19 ต.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 22 กันยายน 2560)  วันที่ 22 ก.ย. 2560 - วันที่ 6 ต.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 11 กันยายน 2560)  วันที่ 11 ก.ย. 2560 - วันที่ 25 ก.ย. 2560
     นางสาวมิลานี สว่างแจ้ง นิสิตชมรม Star Dance & Acting  วันที่ 1 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     นางสาวพรรณมณฑ์ คงทรัตน์ นิสิตชมรมพุทธธรรมกรรมฐานฯ  วันที่ 1 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     นางสาวพิราภา เซะวิเศษ นิสิตชมรมมุสลิม  วันที่ 1 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     นางสาวกมลวรรณ สุนทรพงศ์ นิสิตชมรมรักรักษ์ไทย  วันที่ 30 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ต.ค. 2560
     นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม นิสิตชมรมมุสลิม  วันที่ 30 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ต.ค. 2560
     โครงการ Idea Marketing plan Challenge 2017  วันที่ 30 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 25 สิงหาคม 2560)  วันที่ 25 ส.ค. 2560 - วันที่ 8 ก.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 9 สิงหาคม 2560)  วันที่ 9 ส.ค. 2560 - วันที่ 23 ส.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 2 สิงหาคม 2560)  วันที่ 2 ส.ค. 2560 - วันที่ 16 ส.ค. 2560
     ตารางเวรเฝ้าระวังการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี ๒๕๖๐  วันที่ 1 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 11 กรกฎาคม 2560)  วันที่ 11 ก.ค. 2560 - วันที่ 25 ก.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 23 มิถุนายน 2560)  วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - วันที่ 7 ก.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 9 มิถุนายน 2560)  วันที่ 9 มิ.ย. 2560 - วันที่ 23 มิ.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 5 มิถุนายน 2560)  วันที่ 5 มิ.ย. 2560 - วันที่ 19 มิ.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 25 พฤษภาคม 2560)  วันที่ 25 พ.ค. 2560 - วันที่ 8 มิ.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560)  วันที่ 19 พ.ค. 2560 - วันที่ 2 มิ.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 4 พฤษภาคม 2560)  วันที่ 4 พ.ค. 2560 - วันที่ 18 พ.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 24 เมษายน 2560)  วันที่ 24 เม.ย. 2560 - วันที่ 8 พ.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 11 เมษายน 2560)  วันที่ 11 เม.ย. 2560 - วันที่ 25 เม.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 27 มีนาคม 2560)  วันที่ 27 มี.ค. 2560 - วันที่ 10 เม.ย. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 22 มีนาคม 2560)  วันที่ 22 มี.ค. 2560 - วันที่ 5 เม.ย. 2560
     เทส  วันที่ 16 มี.ค. 2560 - วันที่ 17 มี.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 6 มีนาคม 2560)  วันที่ 6 มี.ค. 2560 - วันที่ 20 มี.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2560)  วันที่ 28 ก.พ. 2560 - วันที่ 14 มี.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2560)  วันที่ 16 ก.พ. 2560 - วันที่ 2 มี.ค. 2560
     การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ 15 ก.พ. 2560 - วันที่ 15 ก.พ. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2560)  วันที่ 7 ก.พ. 2560 - วันที่ 17 ก.พ. 2560
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกัน (ประกาศ 30 มกราคม 2560)  วันที่ 30 ม.ค. 2560 - วันที่ 15 ก.พ. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 10 มกราคม 2560)  วันที่ 10 ม.ค. 2560 - วันที่ 27 ม.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ23ธันวาคม2559)  วันที่ 23 ธ.ค. 2559 - วันที่ 6 ม.ค. 2560
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2559)  วันที่ 21 ธ.ค. 2559 - วันที่ 10 ม.ค. 2560
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ14ธันวาคม2559)  วันที่ 14 ธ.ค. 2559 - วันที่ 20 ธ.ค. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 1 ธันวาคม 2559)  วันที่ 1 ธ.ค. 2559 - วันที่ 8 ธ.ค. 2559
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2559)  วันที่ 26 พ.ย. 2559 - วันที่ 9 ธ.ค. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินคืนค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 7 พ.ย.2559)  วันที่ 7 พ.ย. 2559 - วันที่ 21 พ.ย. 2559
     ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินคืนค่าประกันอุบัติเหตุ (2พ.ย.2559)  วันที่ 2 พ.ย. 2559 - วันที่ 21 พ.ย. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 14 ตุลาคม 2559)  วันที่ 14 ต.ค. 2559 - วันที่ 31 ต.ค. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุคืน (ประกาศ1ต.ค.2559)  วันที่ 1 ต.ค. 2559 - วันที่ 21 ต.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ  วันที่ 12 ก.ย. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศวันที่25ส.ค.2559)  วันที่ 25 ส.ค. 2559 - วันที่ 20 ก.ย. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศวันที่19สิงหาคม2559)  วันที่ 19 ส.ค. 2559 - วันที่ 16 ก.ย. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (28 กรกฎาคม 2559)  วันที่ 28 ก.ค. 2559 - วันที่ 31 ส.ค. 2559
     นัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 16 ก.ค. 2559)  วันที่ 16 ก.ค. 2559 - วันที่ 6 ส.ค. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2559)  วันที่ 30 มิ.ย. 2559 - วันที่ 22 ก.ค. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบติเหตุ (ประกาศ วันที่ 17 มิถุนายน 2559)  วันที่ 17 มิ.ย. 2559 - วันที่ 8 ก.ค. 2559
     ประกาศนัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 3มิถุนายน 2559)  วันที่ 3 มิ.ย. 2559 - วันที่ 20 มิ.ย. 2559
     นัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2559)  วันที่ 21 พ.ค. 2559 - วันที่ 10 มิ.ย. 2559
     นัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ลงประกาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2559  วันที่ 2 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 พ.ค. 2559
     นัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 30 มีนาคม 2559)  วันที่ 30 มี.ค. 2559 - วันที่ 29 เม.ย. 2559
     นัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ลงประกาศ 21 มีนาคม 2559  วันที่ 21 มี.ค. 2559 - วันที่ 15 เม.ย. 2559
     นัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ลงประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2559)  วันที่ 23 ก.พ. 2559 - วันที่ 15 มี.ค. 2559
     นัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ  วันที่ 4 ก.พ. 2559 - วันที่ 23 ก.พ. 2559
     นิสิตตามรายชื่อติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประกาศ 21 มกราคม 2559  วันที่ 21 ม.ค. 2559 - วันที่ 29 ม.ค. 2559
     นัดนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558)  วันที่ 28 ธ.ค. 2558 - วันที่ 29 ม.ค. 2559
     ขอให้นิสิตตามรายชื่อติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ  วันที่ 1 ธ.ค. 2558 - วันที่ 20 ธ.ค. 2558
     ขอให้นิสิตตามรายชื่อมาติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ  วันที่ 17 พ.ย. 2558 - วันที่ 30 พ.ย. 2558
     กำหนดการและขั้นตอนการขอรอรับสิทธิฯ (ลงประกาศ 21 ส.ค.58)  วันที่ 21 ส.ค. 2558 - วันที่ 26 ส.ค. 2558
     โครงการตักบาตรประจำสัปดาห์  วันที่ 20 ส.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     โครงการโหมโรงปฐมดุริยางค์  วันที่ 20 ส.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     ค่าใช้จ่ายสำหรับ นศท.ที่จะไปรายงานตัวในวันที่ 30 พ.ค.58 ณ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ.14 (ลงประกาศวันที่ 28 พ.ค.58)  วันที่ 28 พ.ค. 2558 - วันที่ 31 พ.ค. 2558
     นัดพบ นางสาววารุณี ศรีบุตร นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการมินิเชิร์ช ชมรมคริสเตียน  วันที่ 29 ก.ค. 2557 - วันที่ 5 ส.ค. 2557
     รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จองหอพักและโอนเงินค่าหอพักเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รอบ 2)  วันที่ 9 เม.ย. 2557 - วันที่ 21 เม.ย. 2557
     ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สำหรับนิสิตที่ย้ายเข้ามาทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย)  วันที่ 1 ก.พ. 2557 - วันที่ 3 ก.พ. 2557