กยศ./กรอ. »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการ จิตอาสา สำหรับนิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อข่าว  โครงการ จิตอาสา สำหรับนิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด โครงการ จิตอาสา สำหรับนิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา
URL ส่งปฏิทินแผนการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
ผู้ประกาศ นางสาวศศิพร เมธีกุล     วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 08:00
เอกสารแนบ    ปฏิทินกิจกรรม/โครงการจิตอาสา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 เม.ย. 62
   ใบรับรองกิจกรรมจิตอาสา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 พ.ย. 61
   คู่มือการทำกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 พ.ย. 61
   สรุปผลโครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา (รุ่นที่๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 พ.ค. 60
รูปภาพแนบ