กยศ./กรอ. »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการ จิตอาสา สำหรับนิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อข่าว  โครงการ จิตอาสา สำหรับนิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด โครงการ จิตอาสา สำหรับนิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา
URL ส่งปฏิทินแผนการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
ผู้ประกาศ นางสาวศศิพร เมธีกุล     วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 08:00
เอกสารแนบ    ปฏิทินกิจกรรม/โครงการจิตอาสา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ม.ค. 61
   คู่มือการทำกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ธ.ค. 60
   ใบรับรองกิจกรรมจิตอาสา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ก.ย. 60
   สรุปผลโครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา (รุ่นที่๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 พ.ค. 60
รูปภาพแนบ