ประกาศมหาวิทยาลัยบูรนพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรนพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรนพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:54
เอกสารแนบ    ประกาศเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน 2566   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.พ. 67
รูปภาพแนบ