ข่าวนิสิตหางานทั้งหมด

     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษงานพระราชทานปริญญาบัตร  วันที่ 18 ธ.ค. 2566 - วันที่ 31 ธ.ค. 2566
     งานพิเศษสำหรับนิสิต (เดือนพ.ย. 65)  วันที่ 21 พ.ย. 2565 - วันที่ 20 ธ.ค. 2565
     งาน Part-Time เดือน พ.ย. 65  วันที่ 1 พ.ย. 2565 - วันที่ 30 พ.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตคุมสอบ  วันที่ 22 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time ตำแหน่งพนักงานเรียงสินค้า  วันที่ 19 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงาน Part-time (เดือนก.ย.65)  วันที่ 1 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 2 ส.ค. 2565 - วันที่ 5 ส.ค. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 18 ก.ค. 2565 - วันที่ 31 ก.ค. 2565
     บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  วันที่ 1 พ.ค. 2565 - วันที่ 31 พ.ค. 2565
     รับสมัครนิสิตสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย  วันที่ 1 ก.พ. 2565 - วันที่ 28 ก.พ. 2565
     พนักงานประจำบูธสินค้า  วันที่ 6 ม.ค. 2565 - วันที่ 31 ม.ค. 2565