ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๓ เม.ย. ๒๕๖๖-๓ เม.ย. ๒๕๖๗)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๓ เม.ย. ๒๕๖๖-๓ เม.ย. ๒๕๖๗)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๓ เม.ย. ๒๕๖๖-๓ เม.ย. ๒๕๖๗) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรก และนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นภาคแรก
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08:24
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๓ เม.ย. ๒๕๖๖-๓ เม.ย. ๒๕๖๗)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 เม.ย. 67
รูปภาพแนบ