ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:11
เอกสารแนบ    ประกาศจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น 2567   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.พ. 67
รูปภาพแนบ