หอพักนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

หัวข้อข่าว  ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13:56
เอกสารแนบ    กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพัก ปี ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 มิ.ย. 62
   ประกาศ เรื่อง นโยบายการรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ก.พ. 62
   ข้อมูลหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 61
   แบบฟอร์มกรอกประวัตินิสิตหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 61
   แบบฟอร์มข้อตกลงการอยู่หอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ธ.ค. 61
รูปภาพแนบ