ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567  วันที่ 1 ก.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567  วันที่ 12 ก.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566  วันที่ 11 ก.ค. 2567 - วันที่ 23 ก.ย. 2567
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน ๘๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วันที่ 8 ก.ค. 2567 - วันที่ 8 ส.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๑๖๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วันที่ 8 ก.ค. 2567 - วันที่ 8 ส.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อที่นอน จำนวน ๓๐๐ ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วันที่ 8 ก.ค. 2567 - วันที่ 8 ส.ค. 2567
รายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยบูรพา โอนเงินค่าไฟฟ้าคงเหลือเข้าบัญชีธนาคารของนิสิตแล้ว (ครั้งที่ 8-9)  วันที่ 5 ก.ค. 2567 - วันที่ 24 ก.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาส ๓  วันที่ 5 ก.ค. 2567 - วันที่ 5 ส.ค. 2567


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม