ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:01
เอกสารแนบ    ประกาศเปิด-ปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย 2567   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.พ. 67
รูปภาพแนบ