ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต
รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่อัตรา 90370
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่อัตรา 90667
URL
ผู้ประกาศ นายวิเชียร อริยะสุขสกุล     วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13:29
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ