ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

     จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 28 ม.ค. 2564 - วันที่ 16 ก.พ. 2564
     จัดตั้งและต่ออายุชมรม  วันที่ 28 ม.ค. 2564 - วันที่ 31 มี.ค. 2564
     โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นิสิตบนโลกออนไลน์  วันที่ 26 ม.ค. 2564 - วันที่ 26 ม.ค. 2565
     กิจกรรม "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน"  วันที่ 4 ม.ค. 2564 - วันที่ 26 ม.ค. 2565
     โครงการมอบทุนนักกิจกรรม ขอบคุณและเชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 26 ม.ค. 2564 - วันที่ 26 ม.ค. 2565
     กิจกรรม“E-Waste The Battle challenge ถ้ารักษ์จริง…มาทิ้งแข่งกัน”  วันที่ 15 ม.ค. 2564 - วันที่ 15 ม.ค. 2565
     แบบเสนอชื่อนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 23 ม.ค. 2563 - วันที่ 14 ก.พ. 2563
     ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 2 ม.ค. 2563 - วันที่ 24 ม.ค. 2563
     ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓  วันที่ 24 ธ.ค. 2562 - วันที่ 24 ธ.ค. 2563
     โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  วันที่ 1 ธ.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
     การรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 21 ต.ค. 2562 - วันที่ 31 ต.ค. 2562
     โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE FINE fine arts award ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"  วันที่ 1 ส.ค. 2562 - วันที่ 28 ก.ย. 2562
     ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา "RBRU Anti Drug"  วันที่ 1 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
     กิจกรรม C-ampus Challenge 2019 โตโยต้า ถนนสีขาว  วันที่ 19 ก.ค. 2562 - วันที่ 22 ก.ย. 2562
     เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  วันที่ 18 ก.ค. 2562 - วันที่ 31 ก.ค. 2562
     การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)  วันที่ 18 เม.ย. 2562 - วันที่ 18 เม.ย. 2562
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"  วันที่ 17 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 ก.ค. 2562
     การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  วันที่ 28 มี.ค. 2562 - วันที่ 30 เม.ย. 2562
     ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer (ทำให้ด้วยใจ)"  วันที่ 28 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
     ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อ infographic ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปึ 25562  วันที่ 14 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 มี.ค. 2562
     โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันที่ 12 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 มี.ค. 2562
     การประกวดแต่งกลอนแปด หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"  วันที่ 26 ก.พ. 2562 - วันที่ 28 ก.พ. 2562
     การประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"  วันที่ 26 ก.พ. 2562 - วันที่ 28 ก.พ. 2562
     การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  วันที่ 22 ม.ค. 2562 - วันที่ 28 ก.พ. 2562
     อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล  วันที่ 10 ม.ค. 2562 - วันที่ 28 ก.พ. 2562
     สำนักคอมปิดทำไมเสาร์อาทิตย์  วันที่ 16 มี.ค. 2560 - วันที่ 17 มี.ค. 2560
     แบบเสนอชื่อนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 28 ก.พ. 2560 - วันที่ 31 มี.ค. 2560
     โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 27 ก.ค. 2559 - วันที่ 31 ก.ค. 2559
     โครงการ จิตอาสา สำหรับนิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 19 ก.พ. 2558 - วันที่ 31 มี.ค. 2558
     โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2557  วันที่ 31 ก.ค. 2557 - วันที่ 2 ส.ค. 2557
     โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ออกกำลังกายวันละนิด ร่างกายฟิต สุขภาพแข็งแรง”  วันที่ 25 ก.ค. 2557 - วันที่ 14 ก.ย. 2557
     โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 20 ก.ค. 2557 - วันที่ 31 ก.ค. 2557
     พิธีมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต  วันที่ 5 ก.พ. 2557 - วันที่ 12 ก.พ. 2557
     โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ "อมฤตคีตา ตักสิลานคร”  วันที่ 1 ม.ค. 2557 - วันที่ 31 มี.ค. 2557
     โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔  วันที่ 1 ม.ค. 2557 - วันที่ 28 ก.พ. 2557
     กำหนดการฝึกซ้อมของบัณฑิต  วันที่ 16 ธ.ค. 2556 - วันที่ 31 ธ.ค. 2556