ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
URL
ผู้ประกาศ นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 13:50
เอกสารแนบ    การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 ม.ค. 63
รูปภาพแนบ