ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer (ทำให้ด้วยใจ)"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer (ทำให้ด้วยใจ)"
รายละเอียด กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

ประเภทการประกวดภาพวาด
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับอุดมศึกษา
ระดับประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลาปิดรับผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันประกาศผลการประกวด จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง
Facebook: Thailandwakeup
www.thailandwakeup.com

ติดต่อสอบถาม
Thailandwakeup2018@gmail.com
www.facebook.com/thailandwakeup.th
URL ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer (ทำให้ด้วยใจ)"
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10:58
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ