เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ชื่อประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
รายละเอียด ข่าวดีจังหวัดชลบุรี ๑๕-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒
เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. บุคคลที่ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ติดต่อรับสิ่งของพระราชทานได้ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ชั้น ๒

กำหนดการลงทะเบียน รับสมัครจิตอาสาใหม่ บุคคลที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (๑๕ ก.ค. ๖๒) ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:35
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ