ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
รายละเอียด มหาวิทยาลัยบูรพาและผู้แทนนิสิต จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าโรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตำบลแสนสุข อเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โดย พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ตำรวจจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ ตามแผน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามบรรลุวัตถุประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรีเทศบาลเมืองแสนสุข สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดเขต๒
จังหวัดชลบุรี ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ตำรวจสันติบาลจังหวัดชลบุรี ตำรวจทางหลวงจังหวัดชลบุรี ตำรวจน้ำ ตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำรวจอาสาและอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เพื่อทำการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รวมกำลังตำรวจและอาสาสมัคร มารายงานตัวบางตาแค่ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ คน
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13:51
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ