โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:50
เอกสารแนบ    โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 ก.ค. 59
รูปภาพแนบ