ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"
รายละเอียด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม" เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ
ในการทำความดีของกลุ่มนักศึกษา รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำความดีผ่านกิจกรรม/โครงการที่มีคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

โดยโครงการจะจัดขึ้นในช่วงวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดือนกันยายน 2562

ผู้ที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดสามารถส่งโครงการเข้าร่วมได้ตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฏาคม 2562

ซึ่งโครงการที่ส่งเข้าร่วมต้องเป็นโครงการที่ดำเนินงานเเล้วเสร็จตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฏาคม 2562

** สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
โครงการและใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1x6IJGQbWBBVA7fKrLqHqKZDL4iKWVEy8?fbclid=IwAR2A3bKp-YuzeNW0yZx9IILvLETpBEbJ66jKtePzpPt0c0ECyu18YMmJAFc
URL ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09:09
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ