โครงการตักบาตรประจำสัปดาห์

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการตักบาตรประจำสัปดาห์
รายละเอียด ประธานชมรมพุทธฯ ติดต่อยืนยันกำหนดวันจัดกิจกรรม ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต โดยด่วน
สอบถามเพิ่มเติม ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13:59
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ