ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สำหรับนิสิตที่ย้ายเข้ามาทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สำหรับนิสิตที่ย้ายเข้ามาทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย)
รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สำหรับนิสิตที่ย้ายเข้ามาทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย)
นิสิตที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใน ม.บูรพา บ้านเลขที่ ๑๖๙ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์กองกิจการนิสิต หมวดข่าว ทะเบียนราษฎร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้กำหนดการเลือกตั้งในวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานจอดรถด้านข้างหอประชุมธำรง บัวศรี ม.บูรพา
URL
ผู้ประกาศ Panupong Seensangworn     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:11
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ