นางสาวมิลานี สว่างแจ้ง นิสิตชมรม Star Dance & Acting

ชื่อประชาสัมพันธ์  นางสาวมิลานี สว่างแจ้ง นิสิตชมรม Star Dance & Acting
รายละเอียด ติดต่อรับเอกสารโครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดเรียบร้อยแล้ว
โครงการ Cover Dance for Star
ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
ในวันและเวลาทำการ โดย แต่งกายชุดนิสิต ถูกต้อง เรียบร้อย ค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ (พี่ ยู)     วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16:49
เอกสารแนบ    1504259492_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ