นัดพบ นางสาววารุณี ศรีบุตร นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการมินิเชิร์ช ชมรมคริสเตียน

ชื่อประชาสัมพันธ์  นัดพบ นางสาววารุณี ศรีบุตร นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการมินิเชิร์ช ชมรมคริสเตียน
รายละเอียด นัดส่งเอกสารแผนการดำเนินโครงการมินิเชิร์ช เพิ่มเติม
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:43
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ