นางสาวกมลวรรณ สุนทรพงศ์ นิสิตชมรมรักรักษ์ไทย

ชื่อประชาสัมพันธ์  นางสาวกมลวรรณ สุนทรพงศ์ นิสิตชมรมรักรักษ์ไทย
รายละเอียด นิสิตชมรมรักรักษ์ไทย ติดต่อรับโครงการจุลสารรักษ์ไทย
ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ (พี่ยู)     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13:25
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ