ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ)
รายละเอียด ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ)
รายละเอียดตาม file ที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09:31
เอกสารแนบ    1498185159_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 มิ.ย. 60
รูปภาพแนบ