ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 15:20
เอกสารแนบ    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 ม.ค. 60
รูปภาพแนบ