ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๔
รายละเอียด ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑๒ เครื่อง
ระยะเวลาเช่า ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10:22
เอกสารแนบ    1474514944_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 ก.ย. 59
รูปภาพแนบ