ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่หอพักเทา-ทอง ๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่หอพักเทา-ทอง ๓
รายละเอียด ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าหอพักเทา-ทอง ๓ หน่วยที่ ๒-๔ ขนาดพื้นที่รวม ๗๒ ตารางเมตร เพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:14
เอกสารแนบ    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่หอพักเทา-ทอง ๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ก.ค. 59
รูปภาพแนบ