แผนที่การเดินทางไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

ชื่อประชาสัมพันธ์  แผนที่การเดินทางไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
รายละเอียด แผนที่การเดินทางไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
การเดินทางจาก ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ไปยัง ศูนย์การฝึก นศท.มทบ.14 นั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรบริเวณเส้นทางนั้นด้วย
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ สีลสังวรณ์     วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:25
เอกสารแนบ    map   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 พ.ค. 59
รูปภาพแนบ