ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 13:43
เอกสารแนบ    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ธ.ค. 58
รูปภาพแนบ