ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ยื่นเอกสารวันที่ 2-30 พ.ย.2558

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ยื่นเอกสารวันที่ 2-30 พ.ย.2558
รายละเอียด ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ยื่นเอกสารวันที่ 2-30 พ.ย.2558 สำหรับนิสิตที่เกิดปี พ.ศ. 2538 อายุครบ 20 ปีในปี พ.ศ. 2558 ที่ต้องมายื่นเอกสารการขอผ่อนผันฯ ส่วนขั้นตอนวิธีการและเอกสารที่ต้องใช้จะประกาศแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป
เอกสารที่สำคัญ 2 อย่างคือ สำเนาใบ สด.9 และสำเนาใบ สด.35 ซึ่งนิสิตจะต้องไปติดต่อขอรับได้ที่สัสดีที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต
ติดต่อส่งเอกสารได้ที่ กองกิจการนิสิต ชั้น 2 ห้อง 212 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ในวันและเวลาราชการ
URL
ผู้ประกาศ หน่วยการทหาร/นศท.     วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 10:46
เอกสารแนบ    การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2558   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ต.ค. 58
รูปภาพแนบ