ขั้นตอนการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรีและว่าที่เรือตรี (ลงประกาศวันที่ 6 ก.พ.2558)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขั้นตอนการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรีและว่าที่เรือตรี (ลงประกาศวันที่ 6 ก.พ.2558)
รายละเอียด ขั้นตอนการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรีและว่าที่เรือตรี สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๕ แล้ว
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:47
เอกสารแนบ    1423212446_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 ก.พ. 58
รูปภาพแนบ