ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
รายละเอียด กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 3810 2546
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10:32
เอกสารแนบ    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 เม.ย. 64
   ใบสมัคร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 เม.ย. 64
รูปภาพแนบ