ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:19
เอกสารแนบ    ใบสมัคร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.พ. 64
   ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.พ. 64
รูปภาพแนบ