การขอรับเงินคืนส่วนต่างค่าบำรุงหอพักและการขอรับเงินคืนส่วนลดค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชื่อประชาสัมพันธ์  การขอรับเงินคืนส่วนต่างค่าบำรุงหอพักและการขอรับเงินคืนส่วนลดค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด การขอรับเงินคืนส่วนต่างค่าบำรุงหอพักและการขอรับเงินคืนส่วนลดค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:59
เอกสารแนบ    เอกสารใบสำคัญรับเงิน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 มิ.ย. 63
   ประกาศฯ การขอรับเงินคืนส่วนต่างค่าบำรุงหอพักและการขอรับเงินคืนส่วนลดค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น/2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 มิ.ย. 63
   เอกสารขอรับเงินคืนส่วนต่าง และขอรับเงินคืนส่วนลด (20%) ค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 มิ.ย. 63
รูปภาพแนบ